Komínové systémy

Kvalitný komínový systém sa vám bezpečne postará o teplo

Komín a celý komínový systém je veľmi dôležitou a nevyhnutnou súčasťou každého domu, chaty, budovy. Komínový systém musí spĺňať prísne bezpečnostné kritériá európskych noriem. Vo svojom obore pracujeme už dlho a vždy sa spoliehame na osvedčených dodávateľov, ktorí vyrábajú kvalitné komínové systémy, vrátane príslušenstva. Vďaka tomu vám poskytujeme profesionálne kominárske a kachliarske práce pri stavbe komínov aj pri čistení komínov. Už pri stavbe komína odporúčame myslieť na to, aby sa do komína dali aj s odstupom času zapojiť moderné vykurovacie zariadenia. Každý moderný komínový systém zvyšuje hodnotu vašej budovy.  Ak je vhodne naplánovaný a kvalitne postavený, môže vám pri vykurovaní ušetriť značné peniaze.

Čo tvorí komínový systém

Komínový plášť je vonkajšia vrstva komína, ktorá má ochrannú funkciu. Komínový prieduch je okrúhla dutina v komíne, ktorá slúži k odovzdávaniu plynných spalín do ovzdušia. Dymovod je pevné pripojenie komína a výstupu spalín zo spotrebiča. Miesto zapojenia dymovodu do plášťa komína sa volá sopúch. Vyberací otvor slúži k vyberaniu tuhých častí spalín a vymetací otvor k čisteniu prieduchov. Hlava komína je ukončenie komína nad úrovňou strechy. Ak je potrebné predĺžiť výšku komína nad jeho hlavou, používame komínový nadstavec.

Kominár pri komíne

Komínové systémy do murovaných komínov

Pri murovanom tehlovom komíne zvolíme vhodný komínový systém podľa toho, aký spôsob vykurovania používate. Vieme vám odporučiť komínové systémy na plynové spotrebiče aj komínové systémy na tuhé palivo pre klasické aj pre moderné spotrebiče. Univerzálne komínové systémy sú vhodné pre všetky druhy palív.

Nerezové komíny a dymovody

Nerezový komínový systém je moderný a doslova stavebnicový komínový systém pre odvod spalín. Jednotlivé komínové komponenty sa pri montáži do seba zasúvajú. Pri nerezových komínových systémoch sa stretávame s nenáročnou montážou, nízkou hmotnosťou, ľahkou manipuláciou aj v obmedzených priestoroch, vysokou variabilitou a priaznivou cenou. Napojenie tepelného spotrebiča na komín si nevyžaduje žiadne stavebné úpravy. Komíny sú po montáži ihneď schopné prevádzky. Nerezové dymovody sú vhodné pre každý druh paliva. Do nerezových dymovodov zapájame spotrebiče na plyn, tuhé palivo, ale aj spotrebiče na olej. Nerezový systém je použiteľný na podtlakovú i pretlakovú prevádzku.

Či si vybrať nerezový komínový systém alebo tehlový komínový systém, závisí od viacerých faktorov. Radi vám pomôžeme a na základe dlhoročných skúseností odporučíme najvhodnejší komínový systém, aby vám priniesol čo najviac úžitku a spokojnosti.

Vybrané realizácie komínov

Nerezový komín
Nerezový komín
Nerezový komín
Vnútro komína

Vybraný sortiment

Komínový systém
Komínový systém
Komínový systém

Radi by ste si vybrali z väčšieho sortimentu?

Kominárske služby

Ku komínom samozrejme ponúkame kominárske služby. V kominárskom remesle máme bohaté skúsenosti a vždy vám ochotne poradíme. Poctivo vyčistíme komíny, dymovody, kachle aj kozuby. Komíny čistíme  s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť, a to všetko za rozumné ceny.