Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://montazkrbov.sk.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov:

D&D Company s.r.o.
Veľká Mača 185
925 32 Veľká Mača
Slovensko
IČO: 44 541 562 , DIČ: 2022734857

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Pri poskytovaní služieb na našom webe získavame od vás údaje:

Údaje z kontaktného formulára

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, po jeho odoslaní ukladáme a spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa. Tieto údaje spracúvame po dobu vybavenia Vášho dopytu, najdlhšie 6 mesiacov od odoslania formulára.

Údaje pre zasielanie newslettra

Ak sa zapíšete na odber noviniek spracúvame vašu e-mailovú adresu, a to do odvolania vášho súhlasu.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Pri využívaní služieb nášho webu získavame aj údaje o tom, ako využívate naše služby. Napríklad kedy pristupujete na naše stránky, ktoré podstránky navštívite, koľko času na nich strávite.

Návštevou našej internetovej stránky sa z vášho prehliadača na náš server prenášajú aj dáta, ktoré nám umožňujú zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami. Tieto dáta sa zbierajú automaticky. Spracúvame ich tak, že sa nedajú priradiť ku konkrétnej osobe. Týmito údajmi sú:

IP adresa návštevníka, dátum a čas jeho návštevy, webová stránka, z ktorej návštevník prišiel, podstránky nášho webu, ktoré ste navštívili, typ vášho prehliadača, jeho verzia, operačný systém.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Účel využívania získaných osobných údajov

Komunikácia s vami – Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje využívame na komunikáciu s vami a odpovedanie na vaše otázky.

Zasielanie newslettrov – Ak ste sa zapísali na odber noviniek, vašu mailovú adresu používame na zasielanie noviniek o krboch.

Zlepšovanie a personalizácia našich služieb – prostredníctvom údajov získaných z analytických nástrojov (Google Analytics)

Doba spracovávania osobných údajov

Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára, uchovávame vašu e-mailovú adresu a meno po dobu maximálne 6 mesiacov. Túto dobu môžete skrátiť zaslaním požiadavky o výmaz týchto údajov na náš e-mail info@montkazkrbov.sk.

Ak ste sa zapísali na odber newslettra, vašu mailovú adresu uchovávame až do odvolania vášho súhlasu.

Právne základy na spracúvanie osobných údajov

Váš súhlas – v prípade zaslania údajov prostredníctvom kontaktného formulára nám udeľujete súhlas na spracúvanie osobných údajov na daný účel. Rovnako pri odoslaní mailovej adresy pre zasielanie newslettrov.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb.

Komu každému poskytujeme vaše osobné údaje?

Prístup k vašim údajom majú len naši spolupracovníci, ktorí boli riadne poučení o spôsoboch a pravidlách spracúvania osobných údajov. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou týchto situácií:

Ukladanie informácií o využívaní našich služieb – príjemcom údajov je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Informácie o mailových adresách zapísaných do zoznamu na odber noviniek – spracovateľom údajov je Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • právo na prístup vašim osobným údajom – t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje,
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať
  • právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať
  • právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.
  • právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom
  • právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na info@montazkrbov.sk. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie totožnosti.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na info@montazkrbov.sk.

D&D Company s.r.o.